Užitečné odkazy

Český svaz ochránců přírody

Místo pro přírodu

Pozemkové spolky

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

České středohoří

Norské fondy

Launensia

Český svaz ochránců přírody, základní organizace č. 38/02 - Pozemkový spolek Launensia, se sídlem v Ústí nad Labem

ZO ČSOP Launensia přispívá k uchování přírodního dědictví území severozápadních části Čech od roku 1998. Naše specializace je péče o chráněná území a ohrožené druhy rostlin a živočichů, propagace přírodních hodnot krajiny formou vydávání tiskovin a budováním  naučných stezek. Úspěchem je pro nás dosažení žádoucího stavu na lokalitách, které jsou součástí našeho pozemkového spolku, zejména tam, kde se daří podporovat populace ohrožených evropských druhů orchidejí a přispět k zachování jejich druhového bohatství.

 

Hlaváčky jarní na vrcholu Oblíku                                                                 Orchidejová louka v Tisu u Blatna

 

Webové stránky launensia.cz byly uvedeny do provozu v rámci programu rozvoje pozemkových spolků Českého svazu ochránců přírody, finančně podpořeného v grantovém řízení  ministerstva životního prostředí v roce 2010. Materiál nemusí vyjadřovat stanovisko MŽP.

Made by Martin Peterka ©2010AdministraceKontakt : info@launensia.cz