Užitečné odkazy

Český svaz ochránců přírody

Místo pro přírodu

Pozemkové spolky

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

České středohoří

Norské fondy

O nás

Základní organizace ČSOP č. 38/02 vznikla v roce 1998 a její první sídlo bylo v Lipně u Žatce.  Název Launensia souvisí s místem působení – především je to Lounsko, ale současně Žatecko a Rakovnicko. Později v souvislosti se založením pozemkového spolku se rozšiřuje působení organizace na Litoměřicko, zejména na významné botanické lokality v Úštěcké pahorkatině a Českém středohoří.

Pozemkový spolek měl až do listopadu 2010 název PS Milý podle obce na Rakovnicku, v přírodním parku Džbán, kde se nachází přírodní rezervace Milská stráň. Na Milské stráni jsme se po mnoho sezón (včetně několika let před vznikem spolku)  snažili velmi náročnou prací posílit populace řady evropských druhů orchidejí  a dalších rostlin a celkově toto území udržovat v dobrém stavu. Tato v závěru období posledních 13 let velmi úspěšná činnost byla díky mimořádně špatné spolupráci a nevstřícnému postupu ze strany krajského úřadu Středočeského kraje přerušena a to i přesto, že tu Český svaz ochránců přírody i Agentura ochrany přírody a krajiny ČR vlastní významnou část rezervace. Proto jsme se rozhodli ponechat pozemkovému spolku stejné jméno jako má základní organizace ČSOP.

Logo našeho spolku vzniklo v listopadu 2010 v souvislosti se zahájením činnosti webových stránek launensia.cz. Logo bylo zvoleno tak, aby znázorňovalo předmět naší činnosti - péče o přírodu Lounska představovanou vrchy Českého středohoří Oblík a Raná spolu se vzácnou květenou, kterou tu zastupuje stylizovaný květ koniklece. O konečnou podobu loga navrženého týmen V.Vlačiha a L. Peterka se zasložil náš osvědčený dodavatel grafických prezentací Š. Záruba - DC Design Děčín.

Launensia se dnes podílí na péči o téměř 20 přírodovědně významných lokalit na území Ústeckého kraje od Šluknovského výběžku po Jesenicko, od plošně méně rozsáhlých lokalit jako je například stráň u Velkého Hubenova na Úštěcku, která nemá žádný statut chráněného území, po rozsáhlé plochy národní přírodní rezervace Oblík na Lounsku. Většina těchto lokalit je součástí pozemkového spolku Launensia.

Na práci našeho spolku se postupně zasloužilo přibližně 25 pracovitých členů a příznivců, v sezóně roku 2010 nás usilovně kosilo orchidejové louky a stráně celkem 15, takže vzhledem k rozsahu a náročnosti našich prací rádi uvítáme každou pomocnou ruku.

 


Sídlo a kontakty

 

ZO ČSOP Launensia sídlí v Ústí nad Labem, na adrese Družstevní 23, PSČ 400 07.

Statutární zástupce: RNDr. Vlastislav Vlačiha

Telefonní spojení: 606 935 047, e-mailový kontakt: info@ launensia.cz

 

Náš bankovní účet je otevřený všem kdo se chtějí podílet na ochraně přírody Ústeckého kraje formou přímé finanční podpory nebo sponzorského daru na základě smlouvy:

183244437/0300 – Československá obchodní banka, a.s.,  pobočka  Ústí nad Labem

 


 

 

Made by Martin Peterka ©2010AdministraceKontakt : info@launensia.cz