Užitečné odkazy

Český svaz ochránců přírody

Místo pro přírodu

Pozemkové spolky

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

České středohoří

Norské fondy

Hlavními druhy činnosti základní organizace ČSOP Launensia jsou od jejího vzniku

1. Péče o chráněná území a o lokality s vysokou přírodovědnou hodnotou Tyto terénní práce provádíme ve spolupráci s orgány ochrany přírody – správou Chráněné krajinné oblasti české středohoří, Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky ( středisko Ústí nad Labem a Plzeň), krajskými úřady a městskými neboobecními  úřady a vždy s vědomím vlastníků pozemků.

2. Výzkum zaměřený na výskyt ohrožených druhů rostlin a živočichů, zejména mapování evropských druhů orchidejí v rámci programu ČSOP Biodiverzita, inventarizační průzkumy a zpracování plánů péče o zvláště chráněná území.

3. Ekologická výchova, propagace a vydávání publikací. Nejúspěšnější v tomto oboru je vydávání průvodců naučnými stezkami (Lovoš 2009 a Boreč 2010) pro nejširší veřejnost a s tím související praktická péče o naučné stezky.

Kosení podmáčené orchidejové louky v Tisu u Blatna a xerotermní stráně na území VKP Nečemická lada v roce 2010

 

  Prstnatec Fuchsův ,  vemeník zelenavý,  prstnatec májový na lokalitách, o které pečuje pozemkový spolek Launensia

                    

 

Made by Martin Peterka ©2010AdministraceKontakt : info@launensia.cz